Laarstraat 37

SomerenBekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

In het glastuinbouwconcentratiegebied Vlasakkers te Someren bieden wij u een containerveld aan met een teeltoppervlakte van ca. 18.000 m². Het perceel beschikt over een eigen ontsluiting op de Laarstraat.

PERSPECTIEVEN
Vanwege de ligging in een vestigingsgebied Glastuinbouw liggen er mogelijkheden voor (nieuw)vestiging van glastuinbouwbedrijven. De vestiging van, uitbreiding van en omschakeling naar overige functies is slechts toegestaan als deze ontwikkeling de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de glastuinbouw niet belemmert.

OMSCHRIJVING
Een gedeelte van de grond is reeds aangewezen als bouwvlak met de specifieke bouwaanduiding Kas. Vanwege de ligging in een vestigingsgebied Glastuinbouw geldt dat (nieuw)vestiging van glastuinbouwbedrijven toegestaan.

De containervelden (6 stuks van elk 3.000 m²) zijn onder afschot aangelegd. De ondergrond bestaat uit gebroken puin met worteldoek (vervangen in 2016). Elk containerveld beschikt over 3 goten t.b.v. regenleidingen met vaste sectorsproeiers en afwatering naar bassin (ca. 2.500 m³). De tussenpaden zijn uitgevoerd in stelconplaten (worden door verkoper bij verkoop verwijderd en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen).

Het terrein wordt aan de straatzijde afgesloten middels een handbediende schuifpoort. Verder is het gehele terrein voorzien van windhagen.

OMGEVINGSPLAN
De locatie is gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 2 van de gemeente Someren.

Binnen dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming Agrarisch – Glastuinbouw
met de navolgende aanduidingen:
- specifieke bouwaanduiding – kas
- specifieke bouwaanduiding – andere bebouwing
- bouwvlak
- functieaanduiding; tuinbouw
- overige zone – vestigingsgebied glastuinbouw
- overige zone - stalderingsgebied

KADASTRAAL
Kadastraal is het perceel bekend als : Gemeente Someren, Sectie R, Nummer 347, Groot 2,85.00 ha