Groendalseweg 68

Bleiswijk

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Omschrijving / ligging
Glastuinbouwbedrijf gelegen aan de Groendalseweg 68 te Bleiswijk met een grondoppervlakte van circa 1.86.50 ha met de zich daarop bevindende circa 15.732 m2 glasopstanden ingericht voor de teelt van Lelies in de vollegrond.

Tuinland
Het tuinland met een oppervlakte van circa 1.86.50 ha heeft als grondsoort klei. De ontsluiting vindt plaats via een asfalt verhard erf direct op de Groendalseweg. Zeer goede ligging en ontsluiting. Het perceel is circa 87 m breed x circa 227 m lang (inspringend ter plaatse van de woning) en thans circa 85,5 m breed bebouwd. Gedraineerd om de 4 m en voorzien van de benodigde aansluitingen op nutsvoorzieningen (gas/water/elektra/ROCA/riool). De woning blijft buiten de verkoop en heeft thans een gezamenlijke water- en elektra-aansluiting met het bedrijf, welke door verkoper verzelfstandigd zal worden.

Bedrijfsgebouwen
Verwerkingsruimte
De verwerkingsruimte is gebouwd in 1992 en heeft een oppervlakte van totaal circa 360 m2 (circa 22,50 m x 16,00 m), met gevels van steensmuren, een lichtstrook van enkel glas in aluminium roeden met daarboven damwandprofielplaten. De dakconstructie bestaat uit stalen spanten en houten sporen, gedekt met geïsoleerde damwandrofielplaten. De vloer is van beton en is voorzien van vloerverwarming.

De verwerkingsruimte is toegankelijk via een ‘Crawford’ overheaddeur en diverse loopdeuren met codeslot.
De goothoogte is circa 4,80 m, de nokhoogte is circa 7,00 m en de vrije doorrijhoogte is circa 4,50 m.

Inrichting/voorzieningen:
• inbouw, totale oppervlakte circa 72 m², opgetrokken in steen ten behoeve van kantine, computerruimte, kantoor, sanitaire voorzieningen , waarboven een beloopbare zoldering;
• 2 x koelcel, inhoud totaal circa 238 m³, type Hamelink, bouwjaar 1991 (36 m²) en bouwjaar 2001 (50 m²). Logboeken aanwezig. De koelcellen zijn ingebouwd in de aanpandige watertechnische ruimte/ketelhuis.

Watertechnische ruimte/ketelhuis
De ruimte is gebouwd in 1992 en heeft een oppervlakte van totaal circa 288 m2 (circa 18,00 m x 16,00 m), met kasconstructie, 8 m tralie, gedekt met glas. De vloer is van beton.

Diversen:
• substraatruimte en ketelhuis gescheiden door een stenen borstwering, 1,5 m hoog waarboven glas in roeden.
• beide compartimenten zijn circa 144 m² groot

Glasopstanden (afdeling 1 t/m 4)
Totale oppervlakte circa 15.732 m2
Bouwjaar 1992/1996 (Kassenbouwer P. Bom), type Venlo 8 m-tralieligger, poothoogte 4,50 m, kapbreedte 4 m en vakmaat 4,50 m. Wit gecoate onderbouw verzinkt ijzer, idem goot met aluminium condensgoot (deel 1992), deels met aluminium goot en aluminium condensgoot (deel 1996), gevels aluminium met enkel glas, dek deels verzinkt ijzer (1992), deels aluminium (1996), 1,125 m breed glas, schroefdek. Voorzien van zijbetonpad, circa 2,50 m breed.

Voorzieningen:
• Luchting: spantrailmechaniek, 3 x halveruitsluchtramen om en om
• Scherm: draadsysteem, bouwjaar 2015, brandvertragend doek (LS Obscura 9947FR) en dradenbed gerenoveerd in de periode tussen 2015 en 2018, gevelscherm en tussengevelscherm (3 x)
• Verwarming: per tralie van 8 m: 5 x Ø 57 mm buisverwarming als monorail (secundair net) en
• 5 x Ø 28 mm groeibuis, hijsbaar per 3 tralies, type Forcas (Primair net)
• Watervoorziening: per 8 m tralie, 2 witte regenleidingen met sprinklers en overigens voorzien van daksproeiers
• Assimilatiebelichting: mediumstralers circa 1.104 stuks, bouwjaar 2001, 600 Watt lampen, 400 Volt, 5.800 lux belichtingsniveau geïnstalleerd, tussentijds zijn de bollen vervangen (laatste vak in 2022) en in 2022 zijn de kappen vervangen
• Diversen: ventilatoren 16 stuks, LVM-installatie (buiten gebruik), wateraftappunten en (kracht-) stroomaansluitingen, vaste spuitleiding (buiten gebruik), gaas en steunmateriaal

• Bijzonderheden: de kas heeft 4 stook-, lucht- en schermafdelingen

Ketelhuisinrichting
• Ketel: merk Crone, bouwjaar 1992, capaciteit 3 miljoen kilocalorieën
• Brander: merk Goedkoop, bouwjaar 1992, capaciteit 3 miljoen kilocalorieën
• Verdeelstuk: met 1 menggroep, 1 transportgroep en 3 menggroepen in de afdelingen
• Condensor: dubbel, merk Van Dijk, bouwjaar 1992
• CO2-installatie: centraal met Van Dijk doseerunit met meting en melding en CO-detector, bouwjaar 1992
• Drukinstallatie: expansieautomaat, merk Leeflang, bouwjaar 1992, met drukvat inhoud circa 3.000 liter
• Stoomappendages: aanwezig inclusief stoomverhitter (buiten gebruik)
• Noodstroomaggregaat: merk Van Rijn, bouwjaar 1992, capaciteit 85 KVA

• Diversen:
• ten behoeve van de assimilatiebelichting wordt stroom onttrokken van het lichtnet middels een transformatorstation (1.200 Amp, 650 Kw, welke installatie wordt gehuurd), warmte wordt onttrokken van de ROCA3-installatie van de energieleverancier EON

Watervoorziening / substraat
• Mestbakken: A en B bakken, 2 x circa 1.000 liter
• Concentratiemeter: aanwezig
• Silo: 3 x plaatijzeren voorraadsilo’s, bouwjaar 1992, inhoud circa 270 m³, 1 x plaatijzeren first flush/drainsilo, inhoud circa 87 m3, bouwjaar 2018
• Substraatunit: voedingsdoseerunit, bouwjaar 1992/2001, voorzien van pompen, filters, bakken, hoofd- en verdeelleidingen, capaciteit circa 20 m³/uur, alles geheel compleet ten behoeve van de teelt van circa 16.000 m² lelies in de vollegrond, sturing via een Priva computer
• Diversen: een TegenStroomApparaat (TSA) en een automatisch terugspoelend zandfilter (Amiad)

Erfverharding
Asfalt , totaal circa 300 m2.

Klimaatregeling
Priva (omgebouwd tot) Integro, bouwjaar 1992, ten behoeve van de sturing van beluchting, beregening, verwarming, ketelsturing, scherming, 4 klimaatafdelingen.

Diversen
• intern transportsysteem met Robocar en inductie geleidedraad in het het betonpad
• octalarm
• beveiliging/deurcode/alarminstallatie/intercom
• centrale radio met vaste boxen in de glasopstanden

Milieuvergunning
Activiteitenbesluit van toepassing.

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Buitengebied Bleiswijk van de gemeente Lansingerland d.d. 20 april 2017
Aangewezen bestemming:
- enkelbestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’

Er gelden voorbereidingsbesluiten (Parapluherziening uitsluiten houtige biomassa gestookte stookinstallaties d.d. 28 januari 2022 en hyperscale datacenters d.d. 26 februari 2022).

Zie verder de aan deze brochure gehechte verbeelding en regels en overigens verwijzen wij u voor het gehele bestemmingsplan naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Oplevering
Wijze van oplevering en moment van overdracht in overleg. Overname van roerende zaken en aan de teelt gerelateerde voorzieningen, zoals sorteer- en verpakkingsmachines, eveneens in overleg.

De warmtebehoefte is grotendeels voor de komende jaren vastgelegd, welk contract door koper kan worden overgenomen. Nadere informatie hieromtrent is op te vragen bij de makelaar

In verband met het feit dat de woning met circa 1.090 m2 onder-en omliggende grond buiten de verkoop wordt gehouden, zullen bij de eigendomsoverdracht erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen worden gevestigd (o.a. het recht een glastuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord uit te oefenen, recht van overpad naar de openbare weg, het recht onderhoud te plegen via het buiten de verkoop te houden perceel, geen bezwaar maken e.d.), een en ander op de daartoe gebruikelijke wijze uit te werken in de koopovereenkomst.

Personeel
Er is 1 vast personeelslid (bedrijfsleider), eventueel in onderling overleg over te nemen.