Kloosterweg 11

Brielle

Op aanvraag
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Modern glastuinbouwbedrijf met circa 2,5 ha glasopstanden met een poothoogte van 6,0 m met een gunstige ligging in een goed opgezet glastuinbouwconcentratiegebied, ingericht voor groenteteelten op substraat.

Het glastuinbouwgebied ligt kort nabij de grote tuinbouwcentra Westland en Oostland. Het bedrijf is uitstekend onderhouden en voor meerdere teelten geschikt. Er kan onder meer worden beschikt over een verwarmingsinstallatie met buisverwarming en royale warmteopslagtank, dubbele scherminstallatie en diverse watertechnische voorzieningen, waaronder ontsmetting. Een warmtekrachtinstallatie met “Knip” en mogelijkheden tot teruglevering van elektriciteit biedt extra kansen op een gunstige exploitatie. Momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van een aardwarmtevoorziening met een daaraan gekoppeld gunstig contract voor levering van warmte.

Het kassencomplex is beschikbaar voor een meerjarige verpachting. De vereiste toestemming van de Grondkamer is reeds afgegeven.

Er is alle ruimte voor overleg over passende voorwaarden, zoals contractduur en eventuele aanpassingen aan het bedrijf.

Belangrijkste kenmerken:

Perceelsoppervlakte (te verpachten deel) circa 3 ha
Kasoppervlakte circa 24.840 m2
Schuuroppervlakte circa 812 m2
Overige bedrijfsruimtes totaal circa 480 m2
Bouwjaar overwegend 2008
Aantal kasafdelingen (klimaat) 2
Kastype Venlo, 8,0 m tralieligger
Ligging vrij, in modern glastuinbouwgebied
Bestemming agrarisch, glastuinbouw toegestaan
Kwaliteit goed

Aarzel niet vrijblijvend via ons kantoor of onze website de uitgebreide brochure aan te vragen.