Marisbaan

Grashoek

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Projectlocatie glastuinbouw

In glastuinbouwgebied De Kievit is gelegen een nieuw te ontwikkelen glastuinbouwlocatie.
Het betreft een perceel van circa 10,3 hectare, waarop een glastuinbouwbedrijf met bijbehorende bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning gerealiseerd kan worden.


Kadastrale informatie:

Het betreft de kadastrale percelen:
Gemeente Helden, sectie N nummer 150, groot 3.06.71 ha
Gemeente Helden, sectie N nummer 519, groot 2.00.00 ha
Gemeente Helden, sectie N nummer 546, groot 1.80.50 ha
Gemeente Helden, sectie N nummer 571, groot 0.64.49 ha
Gemeente Helden, sectie N nummer 573, groot 0.16.67 ha
Gemeente Helden, sectie N nummer 575, groot 2.66.56 ha
Gemeente Helden, sectie N nummer 576, groot 0.01.50 ha
Totaal groot 10.36.43 ha


Bestemmingsplan

Het object is gelegen binnen het bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied De Kievit”, vastgesteld door de raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 24-10-2017.
De locatie heeft de enkelbestemming “Agrarisch – Glastuinbouw” en ligt binnen de gebiedsaanduiding “reconstructiewetzone – verwevingsgebied”.
Een gedeelte van het aangeboden object ligt binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas”, vastgesteld d.d. 24-12-2014 en heeft dezelfde enkelbestemming.


Kenmerken & specificaties

  • De locatie heeft een totale oppervlakte van circa 10,3 hectare, waarop een glasopstand van circa 6 hectare met bijbehorende bedrijfsgebouwen kan worden gerealiseerd. In het glastuinbouwontwikkelingsgebied “De Kievit” (twee ontwikkelingslocaties) is ruimte voor de realisatie van twee bedrijfswoningen. In principe op iedere locatie 1 woning. Mocht de locatie aan de Kievit gesplitst verkocht worden, dan is de mogelijkheid tot de realisatie van een woning op onderhavige locatie niet zeker.
  • Op het object is een glasopstand met bijbehorende schuur aanwezig. Voor het optimaliseren van de nieuw te bouwen opstanden dienen deze geamoveerd te worden.
  • Er hoeft geen exploitatiebijdrage afgedragen te worden aan de gemeente Peel en Maas.
  • De ten behoeve van de gerealiseerde bestemminswijziging uitgevoerde onderzoeken zijn bij verkoper aanwezig en kunnen op verzoek worden ingezien.
  • Men dient op het eigen perceel de wateropvang te reguleren.
  • Gas- en Electra aansluiting liggen voor het perceel, langs de openbare weg.
  • Er is onderzoek gedaan naar Geothermie. Er is een opsporingsvergunning aanwezig.
  • Het perceel wordt vrij van huur en gebruik geleverd.
  • De voor de overdracht te maken kosten zijn voor rekening van de koper.

Het object is uitermate geschikt voor een tuinbouwbedrijf waar de combinatie van binnen- en buitenteelt wordt toegepast.

Indien gewenst kunnen de medewerkers van Arvalis u bijstaan bij het aanvragen van de benodigde vergunningen, het maken van tekeningen en energie-advies.


Vraagprijs:
Op aanvraag


Aanvaarding:
In overleg