Aanbod » Objectenlijst » ETTEN-LEUR - Bankenstraat 17

Bankenstraat 17

ETTEN-LEUR
Op aanvraag

Omschrijving

Omschrijving

Nieuwbouwlocatie voor glastuinbouwbedrijf

Gelegen aan een verharde weg in het agrarische buitengebied van Etten-Leur.

Algemeen
Grotere glastuinbouwlocaties in West-Brabant zijn een schaars goed. Uniek is dan ook deze locatie waarop onder voorwaarden glastuinbouw gevestigd kan worden tot een maximale grootte van 8 ha. Het object is gelegen in het zgn. vestigingsglastuinbouwlocatie in het overwegende agrarische buitengebied van Etten-Leur gelegen. Een prima locatie om te werken en evt. te wonen. Het betreft een groot en mooie kavel met een goede lengte-breedteverhouding en waarbij de aanleg van waterbassins en evt. containervelden tot de mogelijkheden behoort. In de directe nabijheid zitten nog meer glastuinbouwbedrijven en het betreft een goed bereikbare en berijdbare geasfalteerde straat. Op deze locatie staan aan de voorzijde nog enkele bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning van een voormalige melkveehouderij. Deze kunnen in overleg met/door verkoper worden gesloopt. Op deze locatie zijn al wel normaal gangbare gas, riolering en elektra-aansluitingen aanwezig. Voor evt. extra zwaardere bedrijfsaansluitingen kunt u desgewenst de netwerkeigenaren benaderen.

Kadastrale bekendheid

Gemeente Sectie Nummer Grootte
Etten-Leur Q 2027 16 ha 15 a 90 ca
Etten-leur Q 766 01 ha 88 a 70 ca
==============
Totaal 18 ha 04 a 60 ca


Bestemming
De onroerende zaken liggen buiten de bebouwde kom van Etten-Leur welke een normaal gangbare agrarische bestemming hebben. Sedert 30 september 2013 is het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied Etten-Leur in werking getreden. In dit bestemmingsplan is opgenomen, dat deze locatie in een nog zeldzaam vestigingsgebied glastuinbouw is gelegen. Onder voorwaarden en in overleg met de gemeente en over landschappelijke inpassing is evt. glastuinbouw van maximaal 8 ha netto glas mogelijk op deze locatie. Verder info hierover is te verkrijgen via de site ruimtelijkeplannen.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

Milieu
In 2006 heeft t.b.v. de toenmalige aankoop een grondonderzoek plaatsgevonden door Wematech uit Roosendaal met kenmerk rapport AG 053955. Uit dit onderzoek waren toen geen beperkingen om het object over te dragen en om evt. nieuwbouw te plegen. Dit rapport is uiteraard in te zien en zal worden overgedragen aan de koper.
Alhoewel het object altijd normaal gangbaar aan de toenmalige milieuregelgeving heeft dienen te voldoen, dient koper rekening te houden met het feit, dat hij voor zijn eigen hier op te zetten bedrijfsvoering een omgevingsvergunning, dient aan te vragen, waar ook bepalingen ten aanzien van het milieu opgenomen kunnen zijn. Ook zal een inpassingplan gevraagd worden.
Aanbieder

Vermeeren Makelaardij BV
076-5964171
info@vermeerenmakelaardij.nl

http://www.vermeerenmakelaardij.nl/