Waardjesweg 64

Asten-Heusden

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

GLASTUINBOUWBEDRIJF (TOMATENTEELT)

oppervlakte kassen: totaal ca. 2,43.49 ha verdeeld over 5 afdelingen van resp. 9.629 m² (1987), 6.426 m² (1994), 3.110 m² (1996) en 5.184 m² (1991)
Bouwjaar: 1987,1994, 1996 en 1997
Poothoogte: 3,5 en 4 meter
Perceelsoppervlakte: 2,93.40 ha
Bouwjaar woonhuis: ca. 1980, nadien uitgebreid en intern verbouwd
Inhoud woonhuis: ca. 650 m³

BIJZONDERHEDEN/PERSPECTIEVEN
- De bedrijfswoning is bestemd als plattelandswoning en kan zodoende bewoond worden door/verkocht worden aan
derden die geen relatie hebben met het achterliggend bedrijf.
- Het tuinbouwbedrijf is aangesloten op het warmtenet van de lokale Biomassa centrale waardoor gunstige/concurrerende
tarieven gelden voor afname van o.a. warmte.
- De mogelijkheid bestaat om extra grond aan te kopen waardoor de glasopstand met ca. 1,00.00 ha uit te breiden is.

BEDRIJFSRUIMTE
oppervlakte: ca. 348 m²
Bouwjaar: ca. 1987

KADASTER
Kadastraal bekend:
Asten, sectie P, nr. 1933 met een oppervlakte: 00.11.00 ha.*/***
Asten, sectie P, nr. 1934 met een oppervlakte: 01,43.40 ha.*/**/***
Asten, sectie P, nr. 990 met een oppervlakte: 01,39.00 ha. ***

* Zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht
ten behoeve van Enexis B.V., Ennatuurlijk B.V.
** Zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht
ten behoeve van Ennatuurlijk B.V.
*** Opstalrecht ten behoeve van Leidingbedrijf Heusden B.V.

BESTEMMING
Het object is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016, geheel onherroepelijk in werking, en vastgesteld door de Raad van de gemeente Asten op 7 augustus 2019.
Vigerende bestemming.
Het object heeft de bestemming: Agrarisch-Glastuinbouwgebied 1, met aanduiding:
- specifieke vorm van wonen – plattelandswoning
- overige zone – concentratiegebied glastuinbouw
- wetgevingzone – beperkingen veehouderij
- waarde - Archeologie 3 (gedeeltelijk)
- overige zone – ecologische verbindingszone (gedeeltelijk)
- overige zone – landschapselement (voorstrook perceel)

Huidig gebruik: het huidig gebruik is overeenkomstig het bestemmingsplan.