Hoefslag 19

Pijnacker

Huurprijs € 108.240
per jaar
BTW belast

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Dit te pachten glastuinbouwbedrijf met 14.432 m² glasopstanden is gelegen aan de Hoefslag 19 te Pijnacker. Het bedrijf is voorzien van een bedrijfsruimte, glasopstanden en technische voorzieningen en is thans ingericht voor de teelt van potplanten.

Bedrijfsruimte
Verwerkingsruimte en ketelhuis (bjr. 1995): ca. 794 m², kasconstructie breedkapper. Ingebouwd zijn een kantoor, kantine, toiletgroep, ketelhuis, substraatruimte, garage en zolder ingericht als woonruimte.

Glasopstanden (totaal 14.432 m²)
- Kas 1: 2.624 m², bouwjaar 1995, 12,80 m. breedkapper, poothoogte 4 m, vakmaat 4,5 m, 1,125 m. glas, verwarming 8 x 51 mm boven en 12 x 51 mm onder de tafels, scherminstallatie (bjr. 1995), erfgoedvloer.
- Kas 2: 3.936 m², bouwjaar 1995, 12,80 m. breedkapper, poothoogte 4 m., vakmaat 4,5 m, 1,125 m. glas, verwarming 8 x 51 mm boven en 8 x 51 mm onder de tafels, scherminstallatie (bjr. 1995), ca. 1.936 m² erfgoedvloer.
- Kas 3: 3.936 m², bouwjaar 1995, 12,80 m. breedkapper, poothoogte 4 m., vakmaat 4,5 m, 1,125 m. glas, verwarming 8 x 51 mm boven en 12 x 51 mm onder de tafels, scherminstallatie (bjr. 1995), erfgoedvloer.
- Kas 4: 3.936 m², bouwjaar 2000, 12,80 m. breedkapper, poothoogte 4 m., vakmaat 4,5 m, 1,125 m. glas, verwarming 8 x 51 mm boven en 12 x 51 mm onder de tafels, scherminstallatie (bjr. 2000), erfgoedvloer.

Technische voorzieningen
Verwarmingsinstallatie: Crone ketel, bouwjaar 1995, capaciteit 3 miljoen kcal. met Puripher brander en Crone condensor, staande warmteopslagtank 400 m³ Klimaatcomputer CX500 (bjr. 2016), substraatinstallatie, watersilo, waterbassin, assimilatiebelichting (kas 4), beregening, teeltsysteem en verder toebehoren.


De pacht zal worden aangegaan als pachtovereenkomst voor kortere duur conform Art 7:325 lid 3 BW. De pachtovereenkomst zal op kosten van verpachter worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de grondkamer.