Aanbod » Objectenlijst » Hendrik-Ido-Ambacht - Rijksstraatweg nabij 42B

Rijksstraatweg nabij 42B

Hendrik-Ido-Ambacht
Op aanvraag
Omschrijving

Omschrijving

Beknopte omschrijving
Glastuinbouwbedrijf omvattend circa 19.00 m2 glasopstanden inclusief verwerkingsruimte, voorzien van heteluchtkachels, watervoorziening en klimaatregeling.

Ligging
Het object is gelegen aan de Rijksstraatweg nabij 42 B te Hendrik-Ido-Ambacht.

Tuinland
Circa 3.74.60 ha tuinland.

Glasopstanden
Een blok van 8.000 m2; waarvan 6.000 m2, poothoogte 4,00 m, 6,40 traliespant, vakmaat 4,50 m
2.000 m2, poothoogte 3,50 m, 6.40 traliespant, vakmaat 3,00 m.

Een blok van 7.000 m2, 3,20 m kappen, vakmaat 3,00m, poothoogte 2,75 m.

Een blok van 4.000 m2, 3,20 kappen, vakmaat 3,00 m, poothoogte 2,75 m.

Alle kassen zijn voorzien van druppelsysteem voor vruchtgroenten, 2 rijen per 3.20 m.

Alle kassen zijn voorzien van heteluchtkachels, circa 1 per 1.000 m.

In de blok van 8.000 m2 en 7.000 m2 is een buisrailsysteem aanwezig.

Watervoorziening uit een bassin, klimaatcomputer aanwezig.

Kadastrale gegevens
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, sectie D nummer 8, oppervlakte 1.12.40 ha.
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, sectie D nummer 2280, oppervlakte 1.76.80 ha.
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, sectie D nummer 3582, oppervlakte 0.85.40 ha.

Milieuvergunning
Activiteitenbesluit van toepassing.Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Landelijk Gebied Sandelingen-Ambacht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht d.d. 10 september 2012.
De bestemming is:
- enkelbestemming Agrarisch
- dubbelbestemming Waarde Archeologie
- gebiedsaanduiding geluidzone - industrie
- gebiedsaanduiding veiligheidszone – leiding gas
Zie verder de aan deze brochure gehechte verbeelding en regels en overigens verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Exploitatie
Het bedrijf is thans ingericht voor de teelt van vruchtgroenten.


Oplevering
In overleg.


Aanbieder

WLTM
088-4111888
info@wltm.nl

http://www.wltm.nl